Tréninkový program s intenzivní dvouměsíční péčí

MOTIVACE: MOST K ÚSPĚCHU

Ovládněte svůj čas a roli šéfa tak, abyste dokázali správně motivovat, bezpečně delegovat a vést tým k výsledkům! 
Pak Vám tým dá, co od něj čekáte.

5 důvodů, proč začít používat toto know-how

 • 1
  ZJEDNODUŠÍTE SI CESTU K NAPLNĚNÍ VAŠICH CÍLŮ
  Přestanete odkládat práci "na firmě" a svých lidech na dobu "až budete mít čas" 🙂
 • 2
  ODBOURÁTE STRES PRAMENÍCÍ Z PŘETLAKU V HLAVĚ
  Zjistíte, jak zvládnout myšlenky, co všechno "byste měli udělat, ale nemáte na to čas".
 • 3
  UVOLNÍTE SI RUCE
  Začnete vědomě určovat, čemu dáte svůj drahocenný čas a proč
 • 4
  ZJISTÍTE, JAK "NASTARTOVAT LIDI VE SVÉM TÝMU"
  Peníze nejsou to hlavní, co má vliv na jejich výkon. Je to "něco konkrétního" ve Vás!
 • 5
  NAUČÍTE SE OVLIVŇOVAT FIREMNÍ I OSOBNÍ BUDOUCNOST
  Získáte cenné know-how, konkrétní nástroje a čas na osvojení nových návyků.

Naším společným cílem není "nachytřit se", nadchnout a pak založit poznámky z workshopu do šuplíku, ale skutečně dosáhnout změny,
po které
jako majitelé firmy nebo šéfové toužíte.

Získat a udržet motivovaný tým, o který se můžete opřít a delegovat na něj, znamená cílenou šéfovskou práci se svými lidmi.
Na tu potřebujete mít čas, energii a jasno v tom,
na co se koncetrovat, abyste svého cíle dosáhli efektivně.
I když práce na týmu "nikdy nekončí", jen se proměňuje.

Jak se proměňuje a proč, se dozvíte během tohoto programu:

S námi se naučíte předcházet situacím jako např.:

1. část programu

JEDNODENNÍ VSTUPNÍ WORKSHOP "MOTIVUJETE SPRÁVNĚ?"

Nejbližší termín na vyžádání

V rámci jednodenního vstupního workshopu "MOTIVUJETE SPRÁVNĚ?" pojmenujeme největší mýty a překážky, které stojí mezi Vámi a Vašim vysněným týmem. Získáte jasnou představu, čím z role šéfa ovlivňujete (de)motivaci lidí
i výkon svého týmu a zároveň svůj šéfovský život.

Pracujeme v malé skupince - maximálně 6 účastníků, takže mám dostatek prostoru se Vám věnovat. Konkrétně Vám workshop přinese:

Co získáte během workshopu?

 • 1
  JASNOU PŘEDSTAVU I NÁVOD, JAK PRACOVAT SE SVÝM ČASEM
 • 2
  JASNOU PŘEDSTAVU I POSTUP, JAK PRACOVAT SE SVÝMI EMOCEMI
 • 3
  PRAKTICKÉ ROZDĚLENÍ ČINNOSTÍ ŠÉFA DO 5 OBLASTÍ
 • 4
  ZNALOST VAZEB MEZI VAŠIMI EMOCEMI - ČASEM - VÝSLEDKY ŠÉFA
 • 5
  SEBEREFLEXE - KONKRÉTNÍ NÁVODY - TRÉNINK A SDÍLENÍ

2. část tréninkového programu

DVOUMĚSÍČNÍ INTENZIVNÍ NÁVAZNÁ PÉČE

Začínáme hned po workshopu prvními akčními kroky

I.  NAUČÍTE SE A PROVĚŘÍTE V PRAXI:

 • 1
  jak si vytvořit čas pro práci na firmě
 • 2
  jak naplánovaný čas pro sebe následně uchránit
 • 3
  jak získaný čas efektivně využít pro práci na týmu a uvolnění rukou

Ve chvíli, kdy si umíte vytvořit čas a víte, na co se máte jako šéfové zaměřit,
můžete svou firmu i tým začít "modelovat" podle svých představ.
Jste vysvobozeni z role "hasiče", který řeší a napravuje škody.
Jste připraveni pracovat na týmu, protože dokážete
předvídat následky toho, v jakém stavu se nachází jednotlivci.

Podle toho volíte své další šéfovské kroky směrem k cíli a efektivní nástroje. 

II. OSVOJÍTE SI ROLI ŠÉFA tak,
abyste dokázali předcházet problémům, a také je řešit.
Proto návazná péče probíhá ve čtyřech úrovních:

 • 1
  Společná online setkání 1x týdně na 30 min
  Setkání mají jasnou strukturu, která Vám umožní postupovat programem efektivně a sdílet své zkušenosti a poznatky s ostatními.
 • 2
  Samostudium členské sekce ŠÉFOVSKÉ JEDNOHUBKY
  Slouží k ukotvení se v roli šéfa a jejích podrolí, pochopení klíčových principů a nástrojů . Zároveň máte možnost využít tréninkový mailing 1x týdně.
 • 3
  Samostatná práce
  příprava podmínek pro práci na týmu. Možnost „malých konzultací“ s lektorkou typu otázka/odpověď mailem nebo telefonicky po předchozí dohodě.
 • 4
  Individuální konzultace s lektorkou workshopu
  Řešíme konkrétní témata z Vaší praxe, z Vašeho týmu s využitím získaných znalostí.

Co všechno je součástí dvouměsíčního programu

MOTIVACE: MOST K ÚSPĚCHU,

kromě jednodenního vstupního workshopu
"Motivujete správně?"

Členská sekce ŠÉFOVSKÉ JEDNOUBKY

Vše zásadní z workshopu a navíc kontrolní listy a videa!

Možnost projít tréninkový mailing s konkrétními tipy.
 • ZJISTÍTE, CO VÁM POMŮŽE v roli šéfa
  Seznámíte se s návyky, které přinášejí šéfovský úspěch.
 • Zmapujete činnosti šéfa
  Najdete zde vše, co jsme probrali během workshopu.
 • Získáte konkrétní postupy
  A k tomu podpůrné audio a video nahrávky.
 • Posílíte sebejistotu v roli šéfa
  Díky tomu, že budete postupovat podle kontrolnch listů.
 • ZÍSKÁTE 8 TIPŮ, JAK MOTIVOVAT TÝM
  U každého tipu je objasnění, proč ovlivňuje motivaci týmu.

Motivační online setkání

8 x 30 minut: Společně sdílíme, jak se vám daří, s čím se potýkáte

a jak to úspěšně zvládnout. Setkání mají jasně danou strukturu, díky které získáte správné návyky pro svou šéfovskou práci. Tzn. Vytvořit si plán

a představu, co chcete v následujícím odbobí zvládnout a následně vyhodnotit, jak se Vám dařilo, případně co do příště změníte.

individuální konzultace

1,5 hodiny: Během workshopu i po něm máte možnost analyzovat si Vaši aktuální situaci a pojmenovat, čím potřebujete začít, abyste sami sebe v roli šéfa i Váš tým posunuli co nejdříve tam, kde chcete být. Na tom pak budeme společně pracovat. Získáte další doporučení nebo konkrétní návod a podporu, jak postupovat směrem k Vašemu cíli.

Jaký je průběh 8 týdnů spolupráce v rámci programu

MOTIVACE: MOST K ÚSPĚCHU?

po vstupním workshopou "Motivujete správně?"

Kombinací výše uvedeného máte šanci změnit přístup k roli šéfa i týmu. Dostanete odpovědi na otázku "Proč se mi toto děje?" a návod,
jak "to dobré" posilovat a "tomu špatnému" předcházet.
Vytvoříte si nové šéfovské návyky.

Kliknutím zvětšíte obrázek
pro lepší orientaci v programu.

Chcete se hnout z místa? Na nic nečekejte,
pojďte do akce, ať svou situaci co nejdříve zlepšíte!

Už žádný tlak v břiše, když máte jít do práce nebo procházíte kolem kanceláře podřízených.
Už žádné obavy "co zase bude?!" nebo že odmítnou vykonat práci, kterou jim zadáte.
Už žádný pocit viny, když přijdete do práce později než vaši lidé.

Uleví se Vám a získáte nový vítr do plachet.
Budu Vám oporou i "kontrolou", když budete chtít!

Jaký praktický přínos, který zažili účastníci programu?

Co Vám přinese toto video?
Zjistíte,
1) příčinu, proč se srdcař z Vašeho týmu může rozhodnout dát výpověď.
2) způsob, jak se s tím vypořádat ve prospěch všech zúčastněných stran.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Využijte konzultaci ZDARMA

 • Během našeho online setkání se seznámíme

  a zjistíme, zda je pro Vás tento program vhodný.
 • Pokud se domluvíme na spolupráci, dohodneme podmínky a vystavím Vám zálohovou fakturu. Cena programu je 24.200 s DPH (20.000 Kč bez DPH).
 • Program je možné zaplatit najednou nebo ve 2 splátkách. Úhrada probíhá před dodáním dané části programu.

Stáhněte si informace k programu MOTIVACE:MOST K ÚSPĚCHU