Kdo jsem a co dělám

Co brání šéfovi mít kvalitní tým, o který se může opřít a bezpečně na něj delegovat?
Co brání zaměstnanci chápat svého šéfa a cítit se v práci dobře?

Stavím most mezi realitou šéfa a jeho týmu.
Jsem parťačka na cestě k FIRMĚ PRO RADOST.

Předávám nástroje všem, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti a dosáhnout úspěchu. Jednoduše, srozumitelně, česky, s využitím selského rozumu, v souvislostech.

Jako zkušená praktička jsem 20 let téměř denně v kontaktu s majiteli firem, šéfy nebo jejich týmy. Utvrzuji se v tom, že pojmenování problémů přináší úlevu a odlišení příčin od důsledků umožňuje nacházet efektivní řešení. 

"Sbírám" životní principy, které fungují jak v soukromí, tak ve firmě. Jejich pochopení umožňuje problémy řešit, předcházet jim nebo vědomě opakovat úspěch.

Tyto principy přirovnávám k "Pythagorově větě" - když znáte dvě proměnné, můžete dopočítat třetí. Využívám tyto zákonitosti pro sebe i pro své klienty, abych jim ušetřila čas
a poskytla potřebné nástroje a rady. Společně pak nacházíme cesty, jak vše úspěšně zúročit v jejich každodenní praxi.

V roli šéfa je nutné se kromě ekonomiky zabývat mnoha dalšími tématy.
Vše, co se týká řízení lidí, jsem rozdělila do pěti klíčových oblastí a přiřadila k nim tzv. "šéfovské podrole". Toto rozdělení umožňuje rychle identifikovat příčiny problémů a zvolit správný nástroj pro jejich řešení. Tak je šéf schopen systematicky pracovat na všem,
co jeho tým a firma potřebuje pro stabilitu a rozvoj.
Aby při tom šéf obstál, potřebuje ovládat své myšlenky, emoce a umět pracovat s časem.

Mám osobní zkušenost s řízením týmů od 3 do 35 zaměstnanců. Řešila jsem efektivní organizaci týmů včetně nastavení procesů a kontroly nad nimi, motivaci a směřování zaměstnanců k profesionálnímu růstu. Zodpovídala jsem za ekonomické výsledky, vývoj
a dodávání služeb.

Od roku 2002 jsem vyškolila přes 4 000 účastníků formou seminářů, workshopů
a individuálních konzultací ve firmách různých oborů. Po celou dobu obsah i formu vytvářím na základě vlastních zkušeností a potřeb klientů.

Preferuji dlouhodobou systematickou spolupráci s jednotlivými firmami, kdy řešíme potřebné oblasti v kontextu a souvislostech.

Lenka Chvátlinová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

cHCETE SI NEZÁVAZNĚ POPOVÍDAT?

nAPIŠTE MI, ráda vás poznám

ZJISTĚTE, ZDA vám mám co dát

Kromě analýzy získáte lepší představu o přínosu spolupráce pro Vás

Příklady firem, se kterými jsem spolupracovala/spolupracuji