tvořte firmu,

která vás baví!

Určeno pro majitele - šéfy
a zaměstnance srdcaře

šéfujete menší české firmě?

je pro vás důležitý tým,
o který se můžete dlouhodobě opřít,
abyste si uvolnili ruce na rozvoj firmy?

Mám pro Vás 3 varianty, jak toho dosáhnout:

Chcete ovládnout roli šéfa a svůj čas, abyste získali samostatný tým
a uvolnili si ruce?

V tomto případě Vám doporučuji dvouměsíční program "MOTIVACE: MOST K ÚSPĚCHU".
Získáte nástroje i podporu do praxe.

Chcete vyřešit konkrétní téma s podporou někoho, kdo Vám může dát jiný náhled z praxe?

V tomto případě Vám doporučuji formu individuální konzultace. Konzultace probíhají buď online nebo osobně v Ústí nad Orlicí.

Nemůžete moc investovat,
ale potřebujete zjistit,
jak vytvořit kvalitní tým
na pevných základech?

V tomto případě Vám doporučuji investovat do programu FIRMA pro RADOST online,
kde najdete příklady i praktická doporučení.

Na nic nečekejte,
jděte do akce, ať svou situaci co nejdříve zlepšíte!
Uleví se Vám a získáte nový vítr do plachet.
Budu Vám oporou i "kontrolou", když budete chtít!

Využijte konzultaci

  • JDE O POZNÁVACÍ ROZHOVOR
    Využijte 30 minut online konzultace ZDARMA.

    Seznámíme se a zjistíme, co pro Vás bude nejlepší posup.

Odebírejte TIPY

  • VYUŽIJTE TIPY V MAILECH
    Dopřejte si jiný pohled svou šéfovskou práci.

    Získejte tipy pro situace, které každodenně řešíte.
Kliknutím na tlačítko "odeslat na email" souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá. Zde najdete více informací.

Jak hodnotí spolupráci se mnou mí klienti?

Jaká má zkušenost se zaškolováním "před" vytvořením systému zaškolení a "po" něm? Jako hlavní nevýhodu v zaškolování „bez“ vidím to, že se nedá o „nic opřít“ - slova vždyť jsme to probírali, já Ti to říkala, ukazovala…není čím podložit. A při zaškolování více lidí pak není možné dodržet stejný postup, mohou nastat různé disproporce v poskytnutých informacích (ne záměrně samozřejmě). Když použiji dopředu připravené manuály, je výhoda právě při zaškolování více „uživatelů“. Mám jistotu, že mají všichni stejné a dostupné manuály, glosáře, prostě stejné podmínky, i pro přezkoušení. To mě dává velký smysl. Rozpitvání na jednotlivé úlohy a přezkušování poskytuje okamžitě zpětnou vazbu, zda daný uživatel vše pochopil a je schopen aplikovat a postupovat dál. Glosáře poskytují dostatek pojmů z dané problematiky v širším pojetí. A navíc použití manuálů školiteli poskytuje obrovskou výhodu, na zaškolování nemusí už nijak připravovat. Je možno zastoupit se s „kýmkoliv“ z týmu. Spolupráci s Lenkou hodnotím jako perfektní a profesionální. Byla vždy připravená, práce na manuálech měla spád. Sedly jsme si i po lidské stránce a na setkání jsem se vždy těšila. Pomohla mi utřídit si myšlenky a detailněji popsat jednotlivé úlohy z pohledu „neznalého“ člověka. Měla velký cit, jak z člověka dostat všechny potřebné informace a vždy je srozumitelně popsala. Měla jsem pocit maximálního využití času při společné práci a vždy nás čekal dobrý výsledek. Vyhovovalo mě, že vše probíhalo s lehkostí a pohodou, zároveň ale s velikou pečlivostí. Sama bych takto manuály nepřipravila nebo za dvojnásobek času a úsilí.
Ing. Iveta LoudováCOLSYS - AUTOMATIK, a.s - SW analytik senior
Jak se změnil za dobu naší spolupráce Váš pohled na roli šéfa?

Změnil jsem pohled na roli šéfa v oblasti otevřenosti vůči svým zaměstnancům, což prohloubilo naši vzájemnou důvěru a vnímám to jako velký přínos.

Co je pro Vás na naší spolupráci nejcennější (co Vám pomáhá)?

Upřímnost. Dnes si člověk musí dávat pozor, co komu říká, ale Vám můžu říct cokoliv a vím, že to nebude zneužito.

Co Vám naše spolupráce přinesla/přináší?

Sebedůvěru, jistotu.
Ing. arch. David EliášARCHED studio s.r.o. - Jednatel společnosti
Jak se změnil za dobu naší spolupráce Váš pohled na roli šéfa?

Z pocitu, že jako šéf jsem zodpovědná úplně za všechno a vše je jen a jen na mých bedrech, jsem se posunula k uvědomění,

že mám jako šéf také svobodu a možnost firmu a situace měnit a tvořit. To přesně pomáhá Lenka rozvíjet.

Co je pro Vás na naší spolupráci nejcennější (co Vám pomáhá)?

Oceňuji (mimo jiné) lektorčinu flexibilitu a maximální soustředění na daný problém ve chvíli, kdy to akutně potřebuji.

Věc vždy objektivně zanalyzuje, rozebere, vysvětlí a společně nacházíme řešení. Spíše než aby řešení sama nabízela, vede, abych si jej našla sama,

což je samozřejmě ve finále podstatně efektivnější. Navíc pak nabízí kroky, co udělat, aby podobné situace pokud možno nenastávaly.

Co Vám naše spolupráce přinesla/přináší?

Lenka mi především pomáhá zorientovat se a fungovat i v nekomfortních situacích, do kterých se nevyhnutelně šéf firmy občas dostává.

Učí situace poznat, pojmenovat a pracovat s nimi. Takže místo řešení samospádem a psychického hroucení

přichází konzultace s Lenkou a uklidnění - vždy se nějaké řešení najde.
Mgr. Pavla TrizmováMEDKONSULT s.r.o. - Jednatelka společnosti
Hlavní přínosy, které vidím ve spolupráci s Lenkou?

1. Rozdělení postů, konkrétně u nás vedoucí výroby a vůbec v identifikaci lidí, kdo se na co hodí.

Je lepší fungovat v menším, kde všichni vědí, co dělají, než ve větším a chaosu.

2. Dále je super, že nám Lenka pomohla vytvořit formuláře, které dávají smysl (zakázkový list, výrobní příkaz, atd.)

Řešíme i umístění těchto dokumentů a hlavně jejich používání.

3. Někteří naši zaměstnanci řeší systém firmy i přímo s Lenkou, což je pro mě důležité

a mám více času věnovat se obchodu, který je v dnešní době docela boj.
Jiří MorávekHM MODEL s.r.o. - Jednatel společnosti
Téměř celý svůj profesní život jsem obchodníkem v oblasti B2B. Cca před 15 lety jsem pracovala pro obchodní společnost, která nám obchodníkům dopřávala každoročně pětidenní „komunikační“ seminář, který vedla Lenka. Byl to hodně zjednodušený název, protože v těch pěti dnech jsme získali obrovskou energii a chuť do práce. Velkou část jsme věnovali tréninku být TADY A TEĎ, pracovat s emocemi jak svými, tak klientů. Připomínali jsme si, jak důležité je naslouchat a snažit se pochopit úhel pohledu a potřeby druhého. Ověřili jsme si, jak funguje „předání myšlenky“, jaký obrovský vliv na naše jednání mají myšlenky, jak neustále předjímáme. Utvrdili jsme si, že my sami jsme tvůrci své cesty k cílům, které jsme si určili. Tyto semináře ovlivnily celý můj další úspěšný pracovní život. Lenka měla a má mou důvěru. Proto jsem se na ni znovu obrátila nyní, když jsem potřebovala vyhnat z hlavy myšlenku, která mě trvale ničila. Velmi mi pomohla. A proto Ti Lenko moc a moc děkuji.
Irena ExlováGradua-CEGOS, s.r.o. - obchodní manažerka
S Lenkou realizujeme mé dlouholeté profesně životní přání „Firmu pro radost". Její lidsky i profesionálně čistý, upřímný pohled zvnějšku mi pomáhá rychleji a lépe pochopit mé, výchovou a zkušenostmi získané, rozpory a překážky. Vyřešit je pracným a bolestivým vyjetím z podvědomých (rádoby bezpečných a funkčních) kolejí a s mírně nejistýma nohama jít správným směrem. Cítit tu nádhernou radost, že to, co děláte, je to správné, co nás baví. A proto to děláte s lehkostí a často to jde skoro samo a věříte tomu tak, že vás v tom nemůže nikdo a nic zastavit (občasné přibrzdění a přešlápnutí je v pořádku, to tam musí být, ty koleje máme hodně hluboké).

Je to delší a pracná cesta, ale tady jasně cítím, že tato cesta je moje naplnění a můj smysl života.
Ing. Milan MatoušM&P SVAR, s.r.o.- Jednatel společnosti
Spolupráce s Lenkou Chvátlinovou předčila moje očekávání. Spolupráce funguje i bez osobního setkání, pouze přes telefonní hovor. Nikdy jsme se neviděly. Paní Lenka je velmi vstřícná, ochotná, přesná ve vyjadřování, znalá problematiky firemní komunikace. Konzultace s ní mi přinášejí pozitivní výsledky velmi rychle. To, co se děje, jsem původně vůbec neočekávala, ani od sebe ani od ní. Chcete-li ve své firmě cokoliv změnit, tak se jí zkuste zeptat a přesvědčte se sami. Za zeptání nic nedáte, první konzultace je zdarma.
Mgr. Kamila KabelkováOtevřené zahrady Jičínska z. s. - Vedoucí pracovník
Proč Lenka Chvátlinová jako konzultant? Protože jsi mě vzbudila, Lenko! Těžko popsat, co to vlastně znamená.

To je třeba prožít. Od té doby jsem na Cestě, kupodivu ani ne tak Dál a Výš, ale jakoby Zpátky - k sobě.

Nikdy mi v životě nic nedávalo takový smysl. Za to moc děkuji. Konzultant mi k Tobě moc nesedí 🙂

Jsi Průvodce a máš Dar vědomí pro všechny, kdo tuší, že svět, který vidíme kolem nás,

máme každý uložený sám v sobě ... a že zázraky se dějí tím, že je sami vytváříme.
Mgr. Kamil Maršálek, Ph.D.GEOSTAV spol. s.r.o. - Jednatel společnosti
Paní Chvátlinová pro nás zajišťuje školení a vzdělávání jak vedoucích pracovníků, tak i školení jednotlivých členů týmu. Intenzivně jsme spolupracovali hlavně v letech 2011-2012, ale naše spolupráce trvá i nadále. Na začátku jsme řešili hlavně problematiku tvorby vnitřních směrnic, organizační strukturu firmy, tvorbu „kuchařek“ pro konkrétní pozice ve firmě, způsob a postup přijímání nových zaměstnanců a firemní kulturu. Paní Chvátlinová pro nás připravila intenzivní vzdělávací program šitý přímo na míru naší společnosti. V současnosti řešíme zejména školení určená pro jednotlivé pracovní posty. Ke spolupráci jsme si vybrali paní Chvátlinovou, protože jsme na ní získali dobré reference. Na spolupráci nám vyhovuje její znalost problematiky, zkušenosti z jiných firem a odborná kvalita její práce a schopnost tyto znalosti aplikovat na naší firmu. Veškerá poradenská činnost, kterou pro nás paní Chvátlinová zajišťovala, byla hrazena z vlastních zdrojů a byla pro naši společnost vždy přínosem. Velice rád doporučím paní Chvátlinovou případným zájemcům, kteří uvažují o zlepšení a zefektivnění chodu jejich společnosti.
Ing. Petr GjašikTEN ART spol. s.r.o. - Jednatel společnosti
Poté, co jsem začal spolupracovat s lektorkou Lenkou Chvátlinovou, se značně změnil můj podnikatelský život. ...U Lenky je jasně poznat, že přistupuje k řízení z dlouhodobějšího hlediska a to je věc, na které jsem já chtěl u sebe hodně pracovat. Jakousi nenásilnou formou Vás nutí v sobě přemýšlet a objevovat pravdy, které tušíte, ale je strašně fajn, že si je i potvrdíte. Donutila mě se změnit ze sólového hráče na týmového, vnímat a vážit si ve firmě i jinak založených a smýšlejících lidí, uvědomit si, že všichni nemůžeme být útočníci.... Za své zaměstnance si odpovídá majitel a já chci, abych byl se všemi na jedné vlně. A to je to, co Lenka dokáže vyvolat!!
Martin Trik, BONAPARTEMajitel firmy