Užitečné informace pro naši spolupráci

Nejpřirozenější otázky, které šéfa firmy napadnou poté, co se mnou přijde do kontaktu:

„Co přesně děláte?“

„Čeho se to týká?“

„Co mi spolupráce s Vámi může přinést?“

„K čemu mi to bude dobré?“

Odpovědi nejsou úplně jednoduché, proto jsem se rozhodla, že jim věnuji několik článků na tomto blogu.

V tomto článku najdete obecné vysvětlení.

A následně každou otázku rozebereme samostatně i s nějakým příkladem pro lepší představu 🙂

Co přesně dělám a čeho se to týká?

Zjednodušeně „guláš firemních problémů“, které řeší v podstatě každá malá či střední česká firma, jsem rozdělila do určitých oblastí. Konkrétně jde o následujících pět oblastí:

 1. role šéfa a organizace času

 2. organizace práce

 3. najímání a zaškolení

 4. motivace

 5. kontrola (ve smyslu řízení) a dlouhodobé plánování

V každé skupině platí určité zákonitosti, které  – pokud jim člověk porozumí – dávají možnost vědomé změny (zlepšení), a tím pádem odhalení skrytých zdrojů úspěchu.

Během své praxe jsem zjistila, že je dobré dané oblasti řešit v posloupnosti, jak jdou za sebou.
Zkrátka a dobře, že na sebe nějakým způsobem navazují. A postupným „nabalováním“ znalostí člověk zvyšuje své šance na úspěch nebo schopnost začít předcházet problémům, které se dříve zdály neovlivnitelné.

Co Vám spolupráce se mnou může přinést?

Dá se říci, že přínos pro Vás může mít několik úrovní, které se týkají Vás osobně:

 1. úroveň: Pojmenujete si, co děláte dobře a kde jsou Vaše rezervy.
  Strukturujete si problematiku v těch oblastech, kde je Vám to  v danou chvíli reálné.
 2. úroveň: Dokážete zpětně pojmenovat příčiny problémů v dané oblasti.
  Moment, kdy si člověk uvědomí, co je příčinou jeho starostí, je velmi osvobozující, neboť to přináší naději na řešení.
 3. úroveň: Dokážete řešit problémy v dané oblasti.
  Po tom, co člověk dobře porozumí zákonitostem, které v dané oblasti fungují, je pro něj daleko snazší uvědomit si svou roli a z ní vyplývající možnost „mít vliv“ = vyřešit problém v dané oblasti. Jde o to, že problém pro Vás přestává být problémem. Stane se „normální situací, kterou dokážete úspěšně vyřešit“.
 4. úroveň: Dokážete vědomě a cíleně tvořit v dané oblasti, a tak problémům předcházet.
  Ve chvíli, kdy se člověk stane v jakékoliv oblasti v životě „vědomý“, zvyšuje se jeho schopnost převzít zodpovědnost. To, je základní předpoklad pro úspěch.
  Vysvětlivky:
  Co znamená „být vědomý“?

  Být vědomý znamená, že člověk „ví“, jaká je jeho role v daném problému  a má potřebné vědění, které mu dovoluje situaci úspěšně vyřešit.

  Co znamená „převzít zodpovědnost“?

  Převzít zodpovědnost znamená, že člověk svou roli v dané situaci cíleně převzal a plně využívá své vědění k tomu, aby dokázal předejít problémům nebo aby zabezpečil růst, úspěch. Pokud člověk převzal zodpovědnost, dokáže odpovědět na otázky typu: „Co se stane, když …teď toto neuděláme/uděláme?“ „Co přesně je další krok, který musíme udělat?“, apod.

 A všechny výše uvedené úrovně můžeme následně projít i s lidmi ve Vašem týmu 🙂

🍀Více informací najdete zde

❓Máte zájem o nezávaznou konzultaci o tématech, která řešíte právě teď Vy ve Vaší firmě? Napište mi

Lenka Chvátlinová
Jako lektorka a konzultantka spolupracuji s majiteli malých a středních českých firem na tom, aby je fungování jejich firem bavilo. Řešíme situace, se kterými se každodenně potýkají, pokud ke svému podnikání potřebují tým. Baví mě práce s lidmi a jejich proměny ve chvíli, kdy dojdou k novým poznáním. Ať už o sobě nebo o své práci. Baví mě vidět to, jak se stávají sebe-vědomější a úspěšnější. Jak si najednou vědí rady s věcmi, které pro ně dříve byly obtížné... Moje práce je mým životním koníčkem. Kromě toho se ráda toulám přírodou a fotím :)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.